SYK Teinikunta


Hallitus


Teinikunnan hallitus muodostuu yhdeksästä jäsenestä, jotka valitaan vaaleilla aina vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen valitaan neljä ensimmäisen vuoden opiskelijaa, sekä viisi toisen vuoden opiskelijaa.


Puheenjohtaja - Johannes Vanhanen
Teinikunnan puheenjohtaja on Teinikunnan hallituksen ylin päättäjä. Hän vastaa kaikista
hallituksen tekemisistä, ja on myös opettajiin yhteydessä koko lukion edustajana.
Puheenjohtaja suunnittelee yleiskokoukset, joissa tiedoittaa tulevista tapahtumista.
Teinikunnan puheenjohtaja valitaan joka syksy lukion toisen vuoden opiskelijoista suorilla
vaaleilla.

Varapuheenjohtaja - Kaapo Saariaho
Teinikunnan varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena
kokouksissa/yleiskokouksissa, jos puheenjohtaja on jostain syystä poissa. Varapuheenjohtajana
on puheenjohtajan tukena kaikissa tehtävissä, ja kantaa vastuuta johtajan tapaan. Uusi
varapuheenjohtaja valitaan joka syksy lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoista.

Sihteeri - Erika Ojavuo
Teinikunnan sihteeri kirjaa kaikki Teinikunnan kokousten tapahtumat pöytäkirjaan. Hän seuraa
kokouksien kulkua sekä osallistujia. Hän varaa myös tiloja tapahtumia varten, niin koulun sisällä
kuin ulkopuolellakin. Sihteeri suunnittelee yleiskokouksien sisältöä yhdessä puheenjohtajan
kanssa. Hän hoitaa myös yleistä kirjanpitoa ja virallista viestintää Teinikunnan toimesta.

Tiedotusvastaava- Anni Toijala
Teinikunnan tiedotusvastaava on vastuussa Teinikunnan some-kanavien käytöstä. Hän tekee
mainokset Teinikunnan tapahtumista sekä muistutukset aikatauluista. Tiedotusvastaava jakaa
myös kuvia tapahtumista sosiaaliseen mediaan. Tiedotusvastaavan vastuulla on, että kaikki
lukiolaiset ovat tietoisia tulevista tapahtumista, niiden sisällöistä sekä ajankohdista.

Rahastonhoitaja - Ina Raulo
Teinikunnan rahastonhoitaja seuraa Teinikunnan kassaa, ja varmistaa, että tulot ylittävät
menot. Rahastonhoitaja maksaa Teinikunnan laskut, sekä varmistaa, että lukiolaiset maksavat
esimerkiksi SYK-vaatteistaan. Rahastonhoitaja ottaa talteen kuitit Teinikunnan ostoksista, jotta
lukiolaiset voisivat olla varmoja Teinikunnan rehellisyydestä.

Tapahtumavastaavat - Tuomas Mäkelä ja Kia Uusitalo

Teinikunnan tapahtumavastaava ideoi, suunnittelee ja on mukana tapahtumien järjestämisessä.
Erilaisten tapahtumien järjestäminen on tärkeimpiä osia Teinikunnan toimintaa.
Tapahtumavastaava ottaa vastaan lukiolaisten toiveita ja ideoita uusista tapahtumista ja niiden
kehittämisestä. Tapahtumavastaavat varmistavat myös että tapahtumat ovat kaikille
lukiolaisille iloisia hetkiä.
 

Näiden tointen ohella hallitus toimii yhtenäisenä ryhmänä lukiolaisten etujen turvaamiseksi. Hallitus osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen lukiopolitiikkaan edustamalla SYK:n lukiolaisten etuja erilaisissa tapahtumissa. Teinikunnan hallituksen tarkoituksena on toimia linkkinä oppilaiden, opettajien ja koulun johdon välillä, huolehtia demokraattisen päätöksenteon toteutumisesta lukiolaisia koskevissa asioissa, tiedottaa lukiolaisille heitä koskevista asioista, järjestää lukiolaisten yhteishenkeä kohottavia tapahtumia ja huolehtia lukiolaisten 4. kerroksessa sijaitsevasta yhteisestä tilasta.

 


Yleiskokoukset ja aloitteet

Yleiskokoukset ja hallitusvaalit

Teinikunnan hallitus koollekutsuu joka lukukausi SYK:n lukiolaisten yleiskokouksen. Yleiskokouksissa lukiolaiset päättävät yhdessä Teinikunnan koulupoliittisesta linjasta ja äänestävät lukiolaisten etuja koskevista aloitteista. Yleiskokouksissa hyväksytään myös Teinikunnan hallituksen kirjanpito. Hallitusvaalit järjestetään syyslukukauden yleiskokouksessa. Puheenjohtaja (2. vuoden opiskelija) ja varapuheenjohtaja (1. vuoden opiskelija) valitaan erikseen. Muu hallitus (neljä 2. vuoden opiskelijaa ja kolme 1. vuoden opiskelijaa) valitaan yleisvaalissa ja muut hallitustehtävät jaetaan hallituskohtaisesti.

 

Aloitteet

Jokainen SYK:n lukiolainen voi tehdä aloitteen mistä tahansa lukiolaisia koskevasta asiasta. Isoja hankintoja ja lukiolaisten etuja koskevat aloitteet käydään läpi Teinikunnan yleiskokouksissa. Pieniä hankintoja koskevat aloitteet hallitus käsittelee hallituksen kokouksissa. Aloitteet tehdään kirjallisesti ja ne voi toimittaa niin sähköisessä muodossa, kuin myös paperilla kenelle tahansa Teinikunnan hallituksen jäsenelle.

 

Hallituksen kokoukset

Teinikunnan hallituksen kokoukset ovat kaikille SYK:n lukiolaisille avoimia, ja kiinnostuneet lukiolaiset ovat tervetulleita kuuntelemaan hallituksen kokouksiin, jotka pyritään aina järjestetämään Teinikunnan tilassa."

 


Tapahtumat

Teinikunnan hallituksen vuosittaisiin tapahtumiin kuuluvat esimerkiksi vappurieha, jouluglögit sekä muun muassa vaalipaneelit ja samaan aikaan usein järjestettävät varjovaalit.


Yhteystiedot

Teinikunnan kuraattorina toimii Heidi Repo, puheenjohtajana Johannes Vanhanen ja varapuheenjohtajana Kaapo Saariaho.

Teinikunnan hallitus ylläpitää myös Facebook- sekä Instagram-sivustoa. Jollet vielä ole Sinun Teinikuntasi -käyttäjän kaveri, lähetä toki kaveripyyntö. Sinun Teinikuntasi -ryhmässä hallitus myös tiedottaa aktiivisesti linjauksista, tapahtumista ja kuulumisista, sekä näin ylläpitää rakkauden ilmapiiriä SYK:n lukiolaisten keskuudessa myös sosiaalisessa mediassa. Muista myös lisätä SYK Teinikunta Snapchat:issä! Hallitukselle voi lähettää myös postia teinikunta@syk.fi osoitteeseen.

Hallitus kehottaa kääntymään hallitusjäsenten puoleen kaikenlaisissa lukiolaisiin tai Teinikunnan toimintaan liittyvissä asioissa.